Lättbalk

Anpassad lättbalk

WEPAB Lättbalk kan anpassas till alla på marknaden förekommande standardbalkar eller skräddarsys för Era ändamål.

Lättbalk C & Z profil

WEPAB Lättbalk tillverkas i tjocklekarna 1,0 1,25 1,5 och 2,0 mm och kan göras i länger upp till 10m.
En WEPAB Lättbalk, C eller Z profil, kan lätt användas till konstruktioner av tak, fasader,
skiljeväggar, våningsplan.
Lättbalkens låga vikt underlättar montering och medför att belastningen på konstruktionen
minskar, utan att bärförmågan försämras.

Har ni frågor om lättbalk?

Kontakta:

Richard Lindgren

Magnus Grehn