Sandwichelement

Varför sandwichelement?

Sandwichelement är en rationell produkt som klarar alla de krav som ställs på modernt byggande. Förutom ett estetiskt tilltalande utseende, bidrar elementen till kort byggtid, brandsäkerhet, energibesparande och flexibilitet. Detta medför i sin tur en god totalekonomi.

Sandwichelement för ytterväggar, mellanväggar och undertak

Sandwichelementen består av obrännbar stenull som kärna och varmförzinkad belagd stålplåt som ytskikt. Styrkan hos elementen beror på samverkan mellan ytskikten och kärnan. I och med att ytskiktet är färdiga krävs ingen ytterligare behandling.

Användningsområden för Sandwichelement är Ytterväggar, Mellanväggar och Undertak till framförallt byggindustrin.

Väljer man sedan en dekorations list, livar man upp den redan estetiskt tilltalande fasaden.

Har ni frågor om sandwichelement?

Kontakta:

Richard Lindgren

Magnus Grehn