Tjänster

WEPAB genomför entreprenader för så väl företag, bostads- och hyresrättsföreningar.

Vår styrka är att vi har samlat konstruktion, tillverkning och montering under samma tak.
Oberoende om man väljer var för sig eller allt tillsammans, i en vettig paketlösning, garanterar vi Er en riktig konstruktion och ett bra utfört arbete. Det är slutresultatet och nöjda kunder som är det
viktigaste.

meeting-2284501

Projektering

Vi optimerar allt för projektet, på sätt så spar vi redan i
projekteringsskedet kostnader för kunden

tools-864983

Konstruktion

Då vi konstruerar nästan allting själva så har vi bra kontroll på
produkterna.

IMG_2767 (2)

Tillverkning

Då vi har egen fabrik så minimerar vi ledtider och kan snabbt
anpassa oss om något skulle behövas ändras eller läggas till.

IMG_8900

Montering

WEPAB erbjuder montage av WEPABs egna montörer eller av
WEPAB godkända montörer.